Cookies

thinkSPAIN gebruikt cookies om de functionaliteit van de website en de algemene gebruikerservaring te verbeteren.

Deze cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie over u.

We gebruiken soms Sessie-ID-cookies die afwijken van de gewone cookies, omdat ze niet op uw computer worden opgeslagen. In plaats daarvan worden deze cookies tijdelijk gelogd in uw browser om te voorkomen dat u uw gegevens opnieuw moet invoeren wanneer u inlogt op thinkSPAIN en/of een contact- en aanvraagformulier invult. Sessie-ID-cookies worden automatisch vernietigd wanneer u uw browser sluit, uitlogt of wanneer ze worden afgemeld. De time-outs zijn meestal minder dan een uur.

We raden u aan om cookies op uw computer in te schakelen om optimaal te profiteren van onze gebruikerservaring.

Adverteerders van thinkSPAIN kunnen incidenteel gebruik maken van cookies, ook wel Third Party Cookies genoemd, om hun serviceaanbiedingen te verbeteren en bij te dragen aan uw gebruikerservaring. Vaak zijn deze cookies toegankelijk voor adverteerders op verschillende domeinen en websites. thinkSPAIN heeft geen controle over de toegang tot deze cookies van derden.

Bezoek voor meer informatie over cookies, whatarecookies.com