Pliki cookie

thinkSPAIN wykorzystuje pliki cookie, aby udoskonalić funkcjonowanie witryny internetowej i ogólne środowisko użytkownika.

Wspomniane pliki cookie nie zawierają żadnych informacji pozwalających na zidentyfikowanie Twojej osoby.

Czasami stosujemy pliki cookie identyfikacji sesji, które różnią się od zwykłych plików cookie tym, że nie są przechowywane na Twoim komputerze. Zamiast tego, te pliki cookie są tymczasowo rejestrowane w Twojej przeglądarce, aby wyeliminować konieczność ponownego wprowadzania danych poświadczających podczas logowania do serwisu thinkSPAIN oraz wypełniania formularzy kontaktowych lub zapytań. Pliki cookie identyfikacji sesji są automatycznie niszczone w momencie zamknięcia przeglądarki, wylogowania lub po upływie limitu czasowego. Limity czasowe zwykle nie przekraczają godziny.

Zalecamy włączenie obsługi plików cookie w komputerze, aby maksymalnie wykorzystać funkcje środowiska użytkownika.

Czasami ogłoszeniodawcy serwisu thinkSPAIN mogą wykorzystywać pliki cookie, zwane plikami cookie stron trzecich, aby udoskonalić swoje oferty usług i poprawić środowisko użytkownika. Te pliki cookie często są dostępne dla ogłoszeniodawców w różnych domenach i witrynach sieci Web. thinkSPAIN nie ma żadnej kontroli ani dostępu do tych plików cookie stron trzecich.

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć pod adresem: whatarecookies.com