Juridisk informasjon

I samsvar med artikkel 10 i loven av 34/2002 11. juli, deklarerer vi herved at den registrerte eieren av domenet thinkSPAIN.com er Think Web Content S.L. med bedriftsregistreringsnummer B-02283380, Calle Thomas Alva Edison 7, 46980 Paterna, Valencia, Spania. Tlf. +34 96 065 31 15. E-post: thinkspain@thinkspain.com

Think Web Content S.L. er et aksjeselskap registrert i Registro Mercantil de Valencia, tomo 6544, seccion 8, libro 3848, folio 185, hoja V-70083, inscripcion 1.

Alt innhold på nettstedet til thinkSPAIN er dekket av en ansvarsfraskrivelse som er beskyttet av opphavsretten. Tilgangen til dette nettstedet er underlagt følgende betingelser:

Bruk

Ved å bruke dette nettstedet anser vi at du har lest, forstått og samtykket i hver enkel betingelse i thinkSPAINs vilkår og personvernerklæring.

Eierskap

thinkSPAIN er et registrert navn som eies av Think Web Content S.L. (heretter omtalt som TWC).

Tilgang til thinkSPAIN

Selv om vi gjør vårt ytterste for å tilby konstant, uforstyrret tilgang til thinkSPAIN kan vi ikke garantere dette. Vi aksepterer ingen form for ansvar for avbrudd eller forsinkelse.

Opphavsrett

Bortsett fra når det er uttrykkelig angitt på nettstedet, kan ingen deler av nettstedet, inkludert informasjon, bilder, logoer, bilder og nettstedets generelle utseende, kopieres, publiseres, kringkastes eller reproduseres i noen som helst form uten forutgående skriftlig tillatelse fra rettighetshavere med unntak av din personlige eller ikke-kommersielle bruk.

Varemerket

"thinkSPAIN" og "thinkSPAIN"-logoen er registrerte varemerker som tilhører TWC. Alle andre varemerker og logoer som er i bruk på dette nettstedet er varemerker eller logoer som tilhører sine respektive eiere.

Lenker til andre nettsteder

Dette nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder som er driftet av tredjeparter. TWC aksepterer ikke ansvar for innholdet til nettstedene som tilhører disse tredjepartene. Det at disse lenkene eksisterer innebærer ikke at vi støtter disse nettstedene, og du tar i bruk disse lenkene under eget ansvar.

Korrekt innhold

Selv om all rimelig innsats er utført for å sikre nøyaktigheten av innholdet tar vi ikke ansvar for feil eller mangler.

Annonseinnhold

Selv om vi prøver å sjekke nøyaktigheten til annonsørenes innhold kan ikke thinkSPAIN garantere for tjenestene som tilbys av annonsørene og heller ikke at informasjonen de oppgir er korrekt. Hvis vi oppdager feil blir disse korrigert eller fjernet.

Tredjepartsapplikasjoner

Vi aksepterer ingen form for ansvar for nøyaktighet og tilgang til tredjepartsapplikasjoner som finnes på ThinkSpain. Skulle det være nødvendig med endringer kan vi ikke gjøre annet enn å varsle den aktuelle tredjeparten. Skulle tredjepartsapplikasjonen eller innhold være ulovlig på noen måte fjerner vi tilgangen fra vårt nettstedet.

Ansvarsbegrensning

TWC garanterer ikke at tilgangen til dette nettstedet vil være fri for forstyrrelser, fritt for virus eller at tredjeparter skader nettstedet. Nettstedet og informasjonen blir oppgitt på en "som den er"-basis, uten garantier av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått, inkludert men ikke begrenset til garantier eller implisitte garantier for salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Bruken av nettstedet og informasjonen er fullstendig underlagt brukerens eget ansvar. Ikke under noen omstendigheter vil TWC være ansvarlig for skader som oppstår relatert til nettstedet. Din eneste utvei, hvis du er misfornøyd med nettstedet og/eller informasjonen, er å avslutte bruken av nettstedet og informasjonen.

Erstatning

Du samtykker i å ikke holde TXC og dets eiere, datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere og ansatte erstatningsansvarlige fra enhver tredjepart som følge av bruken av nettstedet thinkSPAIN.

Endringer i vilkårene

TWC kan foreta endringer i vilkårene på dette nettstedet. Du samtykker i å lese denne avtalen med jevne mellomrom slik at du er oppdatert om ev. endringer. Hvis du ikke aksepterer endringene samtykker du i å avslutte bruken av nettstedet. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet etter endringer i vilkårene skal dette anses som aksept og samtykke i å overholde alle endringer.