Juridisk information

I enlighet med artikel 10 i lagen 34/2002 den 11 juli, förklarar vi härmed att den registrerade ägaren till thinkSPAIN.com-domänen är Think Web Content S.L., företagsregistreringsnummer B-02283380, på Calle Thomas Alva Edison 7, 46980 Paterna, Valencia, Spanien. Tel +34 96 065 31 15. E-post thinkspain@thinkspain.com

Think Web Content S.L. är ett aktiebolag registrerat i Registro Mercantil de Valencia, tomo 6544, seccion 8, libro 3848, folio 185, hoja V-70083, inscripcion 1.

Allt material i thinkSPAIN-webbplatsen omfattas av en friskrivningsklausul och skyddas av upphovsrättslagar. Åtkomst till denna webbplats omfattas av följande villkor:

Användning

Genom att använda denna webbplats anses du ha läst, förstått och godkänt alla villkor i thinkSPAINs villkor och regler och sekretesspolicy.

Ägarskap

thinkSPAIN är ett firmanamn som ägs av Think Web Content S.L. (hädanefter kallat TWC).

Åtkomst till thinkSPAIN

Även om vi kommer att göra vårt allra bästa för att tillhandahålla konstant, oavbruten åtkomst till thinkSPAIN, garanterar vi inte detta. Vi ansvarar inte för och har inget ansvar för eventuella avbrott eller förseningar.

Upphovsrättigheter

Utom för vad som uttryckligen anges på denna webbplats, får ingen del av denna webbplats, inklusive information, bilder, logotyper, foton och webbplatsens utseende i stort, kopieras, återpubliceras, sändas eller reproduceras i någon som helst form utan skriftligt godkännande av upphovsrättsinnehavarna som inhämtats i förväg utom för din egen personliga eller icke-kommersiella användning.

Varumärken

"thinkSPAIN"- och "thinkSPAIN"-logotypen är registrerade varumärken som tillhör TWC. Alla andra varumärken och logotyper som används på denna webbplats är varumärken och logotyper som tillhör deras respektive ägare.

Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som drivs av tredje parter. TWC tar inte ansvar för innehållet i dessa tredjepartssajter. Förekomsten av dessa länkar utgör inte ett godkännande av sådana webbplatser, och din länkning till dessa webbplatser sker på egen risk.

Innehållets tillförlitlighet

Även om alla rimliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa att innehållet är korrekt, kan vi inte ta något ansvar för eventuella fel eller underlåtelser.

Annonsörers innehåll

Även om alla ansträngningar gjorts för att kontrollera att annonsörers innehåll är korrekt, kan thinkSPAIN inte garantera tjänsterna som tillhandahålls av annonsörer, eller att informationen de tillhandahåller är korrekt. Om vi upptäcker en felaktighet kommer denna att korrigeras eller tas bort.

Tredjepartsapplikationer

Vi kan inte ta något som helst ansvar för att tredjepartsapplikationer som visas på ThinkSpain är korrekta eller kan nås. Om det krävs ändringar, kan vi endast meddela den relevanta tredje parten. Om tredjepartsapplikationen eller -innehållet är olagligt på något sätt, kommer vi att ta bort åtkomstmöjligheten från vår webbplats till applikationen och innehållet.

Ansvarsbegränsning

TWC garanterar inte att åtkomst till denna webbplats kommer att vara oavbruten, att denna webbplats kommer att vara fri från virus eller att denna webbplats inte kan manipuleras av tredje parter. Denna webbplats och informationen tillhandahålls i "befintligt skick", utan några garantier av något som helst slag, vare sig uttryckta eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, några garantier eller några underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Användning av denna webbplats och informationen sker helt på användarens risk. Under inga omständigheter kommer TWC att vara ansvariga för någonting som uppstår från eller är relaterat till denna webbplats. Din enda gottgörelse om du är missnöjd med denna webbplats och/eller information är att sluta använda sajten och informationen.

Skadestånd

Du samtycker till att hålla TWC och dess föräldrar, dotterbolag, närstående bolag, chefer och anställda skadeslösa från alla krav eller anspråk som kan göras av en tredje part som uppstår från användningen av thinkSPAINs webbplats.

Ändring av villkoren och reglerna

TWC kan ändra villkoren i detta avtal på denna sajt. Du samtycker till att regelbundet granska detta avtal för att få information om sådana ändringar. Om ändringen är oacceptabel för dig, samtycker du till att sluta gå in på denna sajt. Din fortsatta användning av denna webbplats efter sådant meddelande om sådan(a) ändring(ar) ska anses som ett godkännande av och samtycke till att följa alla sådana ändringar.