Informacje prawne

Zgodnie z Art. 10 ustawy nr 34/2002 z dnia 11 lipca, niniejszym oświadczamy, że zarejestrowanym właścicielem domeny thinkSPAIN.com jest firma Think Web Content S.L., zarejestrowana pod numerem B-02283380, z siedzibą przy Calle Thomas Alva Edison 7, 46980 Paterna, Walencja, Hiszpania. Tel. +34 96 065 31 15. E-mail thinkspain@thinkspain.com

Think Web Content S.L. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Registro Mercantil de Valencia, tomo 6544, seccion 8, libro 3848, folio 185, hoja V-70083, inscripcion 1.

Wszelkie materiały, jakie umieszczono w witrynie internetowej thinkSPAIN, są objęte notą prawną i chronione prawami autorskimi. Dostęp do niniejszej witryny sieci Web odbywa się na podstawie następujących dwóch warunków:

Korzystanie

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza, że użytkownik przeczytał, zrozumiał i akceptuje wszystkie warunki oraz politykę prywatności thinkSPAIN.

Własność

thinkSPAIN jest nazwą handlową należącą do firmy Think Web Content S.L. (zwanej dalej „TWC”).

Dostęp do serwisu thinkSPAIN

Pomimo wszelkich starań zmierzających do zapewnienia stałego i nieprzerwanego dostępu do serwisu, nie możemy tego zagwarantować. Firma nasza nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy i opóźnienia.

Prawa autorskie

Z wyjątkiem przypadków jasno określonych na niniejszej witrynie, zabrania się kopiowania, publikowania, emitowania i reprodukowania w każdej formie jakichkolwiek fragmentów witryny, włączając w to informacje, obrazy, logotypy, fotografie i ogólny wygląd witryny, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody właścicieli praw autorskich, z wyjątkiem do własnego użytku prywatnego i niekomercyjnego.

Znaki towarowe

„thinkSPAIN” oraz logo „thinkSPAIN" są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do TWC. Wszystkie inne znaki towarowe i logotypy użyte w witrynie należą do ich odpowiednich właścicieli.

Łącza do innych witryn sieci Web

Niniejsza witryna sieci web zawiera łącza do innych witryn, które są prowadzone przez strony trzecie. TWC nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z zawartością witryn stron trzecich. Obecność tych łącz nie oznacza aprobaty dla tych witryn. Użytkownik korzysta z łącz do tych witryn na własne ryzyko.

Dokładność treści

Pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych wysiłków dla zapewnienia dokładności treści, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia.

Treści ogłoszeniodawcy

Pomimo zastosowania wszelkich środków w celu sprawdzenia treści ogłoszeniodawcy, thinkSPAIN nie może zagwarantować, że usługi oferowane przez ogłoszeniodawcę oraz podane przez niego informacje są prawidłowe. W przypadku wykrycia jakichkolwiek niedokładności, zostaną one poprawione lub usunięte.

Aplikacje stron trzecich

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dokładność i dostępność aplikacji stron trzecich, jakie pojawiają się w serwisie ThinkSpain. Jeżeli wymagane są jakiekolwiek modyfikacje, możemy tylko powiadomić odpowiednią stronę trzecią. Jeżeli aplikacja lub treści stron trzecich są w jakikolwiek sposób niezgodne z prawem, dostęp do nich zostanie usunięty z naszej witryny sieci Web.

Ograniczenie odpowiedzialności

TWC nie gwarantuje, że dostęp niniejszej witryny będzie nieprzerwany, że witryna będzie wolna od wirusów oraz że nie nastąpią nieupoważnione ingerencje przez strony trzecie. Niniejsza witryna sieci Web oraz informacje są dostarczane na zasadzie „jak jest”. Nie udziela się żadnych gwarancji, zarówno jasno wyrażonych, jak i dorozumianych, włączając w to między innymi gwarancje i gwarancje dorozumiane dotyczące zdatności do sprzedaży oraz konkretnego przeznaczenia. Użytkownik korzysta z niniejszej witryny oraz informacji na swoje wyłączne ryzyko. W żadnym wypadku TWC nie odpowiada za żadne szkody powstałe w wyniku i w związku z korzystaniem z niniejszej witryny. Wyłącznym remedium na niesatysfakcjonujące działanie niniejszej witryny oraz informacji jest zaprzestanie ich wykorzystywania.

Odszkodowania

Niniejszym zwalniasz firmę TWC, jej spółki nadrzędne, podległe, afiliowane, oficjeli oraz pracowników z odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek roszczeniami i żądaniami wysuwanymi przez jakiekolwiek strony trzecie wynikłe z korzystania z witryny thinkSPAIN.

Zmiany warunków

TWC zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej umowy na niniejszej witrynie. Zobowiązujesz się do okresowego przeglądania niniejszej umowy, aby zapoznać się z takimi zmianami. Jeżeli wprowadzone zmiany są dla Ciebie nie do przyjęcia, zobowiązujesz się zaprzestać dostępu do niniejszej witryny. Dalsze korzystanie z niniejszej witryny po powiadomieniu o takich zmianach uznawane jest za ich akceptację i zgodę na przestrzeganie wszystkich zmian.