Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: maj 2018 r.

Zarejestrowanym właścicielem domeny thinkSPAIN.com jest firma Think Web Content S.L. (zwana tutaj „TWC”, „thinkSPAIN”, „my" lub „nasza”), zarejestrowana pod numerem B-02283380, z siedzibą w Calle Thomas Alva Edison 7, 46980 Paterna, Walencja, Hiszpania.

Firma TWC zobowiązuje się do zachowania poufności, integralności i dostępności Twoich danych osobowych i zastosowała odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobiegnięcia nieupoważnionemu dostępowi, usunięciu oraz modyfikacji tych danych, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) 2016/679.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Każde podanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem formularzy niniejszej witryny oznacza wyrażenie zgody i odbywa się w środowisku bezpiecznym, dzięki zastosowaniu szyfrowania SSL w komunikacji pomiędzy serwerem i przeglądarką. Adresy witryn, które wykorzystują to szyfrowanie danych, rozpoczynają się od https.

Możemy legalnie przetwarzać Twoje dane, tylko jeśli wyrazisz na to swoją zgodę, zaznaczając pole wyboru, że przeczytałeś(-łaś) i akceptujesz politykę prywatności, znajdujące się na formularzach naszej witryny, lub w dowolny określony przez nas sposób, umożliwiający wyrażenie jednoznacznej zgody, np. poprzez rejestrację jako użytkownik. Dane będą przechowywane do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia oraz tak długo, jak wymaga tego realizacja naszych obowiązków i zobowiązań prawnych.

Co robimy z danymi przez Ciebie przekazanymi

Będziemy przechowywać podane przez Ciebie dane, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wiadomość, opcje pola wyboru zgody, wraz z powiązanymi danymi, jak np. indywidualny identyfikator, w celu dostarczenia Ci zamówionej usługi.

Możemy również wysyłać Ci powiązane informacje, które według nas mogą być dla Ciebie interesujące, jak np. nasz cotygodniowy biuletyn informacyjny thinkSPAIN, polecane nieruchomości, alerty nieruchomości lub usługi oferowane przez strony trzecie. Możesz z łatwością anulować subskrypcję lub zmienić preferencje komunikacji e-mail przy użyciu łącz w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail, w sekcji preferencji Twojego konta lub wysyłając e-mail na adres data@thinkspain.com z adresu e-mail, którego dotyczą Twoje zmiany.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Podawane przez Ciebie dane nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że jest to wymagane przepisami prawa lub postępowaniem prawnym, a także dla realizacji celu, w jakim zostały podane.

W związku z tym, jeżeli przekazałeś(-łaś) swoje dane w celu kontaktu ze stroną trzecią, np. reklamującą daną nieruchomość, stanowisko pracy lub wpis biznesowy, to dane te będą przekazane tej stronie trzeciej, w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu z Tobą.

Jak korzystać z praw do ochrony danych

Aby skorzystać ze swoich praw, takich jak prawo do dostępu, poprawiania, usuwania, sprzeciwu oraz ograniczenia przenoszenia danych osobowych, wyślij pisemne żądanie na adres data@thinkspain.com lub pocztą konwencjonalną do podanego wyżej biura, jasno określając prawo, z którego chcesz skorzystać oraz dołączając:

  • Imię i nazwisko osoby składającej żądanie.
  • Kopię krajowego dowodu tożsamości, paszportu, karty pobytu lub podpis elektroniczny.
  • Adres e-mail użyty podczas podawania danych osobowych.
  • Adres pocztowy i numer telefonu kontaktowego.

Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie, co nie niesie ze sobą skutków prawnych odnośnie przetwarzania danych wykonywanego przed momentem wycofania.

Prawo do odwołania można zrealizować za pośrednictwem Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (www.agpd.es).

Pliki cookie

Podczas przeglądania witryny thinkSPAIN podajesz nam pewne informacje o stronach, które odwiedzasz lub czynnościach, jakie wykonujesz, np. zapisując wyszukiwanie. Informacje o sposobie wykorzystywania przez nas plików cookie podano w polityce dotyczącej plików cookie.

Łącza do innych witryn sieci Web

Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko danych gromadzonych w serwisie thinkSPAIN. Jeżeli klikniesz łącze, które prowadzi do innej witryny sieci Web, musisz zdawać sobie sprawę, że opuszczasz naszą witrynę i dlatego należy przeczytać politykę prywatności tamtej witryny, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności w innych witrynach.