Vår sekretesspolicy

Senast uppdaterad: Maj 2018

Den registrerade ägaren till thinkSPAIN.com-domänen är Think Web Content S.L. (hädanefter kallad “TWC”, “thinkSPAIN”, "oss" eller "vi"), företagsregistreringsnummer B-02283380, med registrerade kontor på Calle Thomas Alva Edison 7, 46980 Paterna, Valencia, Spanien.

TWC är fast besluten att bevara dina personuppgifters konfidentialitet, integritet och tillgänglighet, och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att undvika obehörig åtkomst, borttagning eller ändring av dessa uppgifter i enlighet med Europas allmänna dataskyddsförordning (GDPR) 2016/679.

DIna personuppgifters säkerhet

När du tillhandahåller personuppgifter via formulären på denna webbplats, gör du alltid det med ditt uttryckliga samtycke och i en säker miljö eftersom vi använder SSL-kryptering för kommunikation mellan servern och webbläsaren. Webbsidorna som använder denna datakryptering börjar med https.

Vi kan juridiskt behandla dina uppgifter när du uttryckligen samtycker till att vi kan göra det genom att markera rutan Jag har läst och acepterar sekretesspolicyn på formulären på vår webbplats eller genom något annat sätt vi ställer till förfogande som indikerar för oss ditt otvetydiga samtycke, t.ex registrering som användare. Upppgifterna kommer att lagras så länge du inte begär att de tas bort och så länge som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra juridiska skyldigheter och ansvarsskyldigheter.

Vad vi gör med uppgifterna som tillhandahålls av dig

Vi lagrar de uppgifter du tillhandahåller t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer, meddelande, opt-in-kryssrutor, tillsammans med associerade uppgifter, t.ex. fastighets-ID och behandlar dessa uppgifter för att tillhandahålla tjänsten du behöver.

Vi kan också skicka relaterad information till dig som vi tror kan vara av intresse, t.ex. vårt veckonyhetsbrev thinkSPAIN, som visar fastigheter, fastighetsaviseringar, tjänster som tillhandahålls av tredje parter. Du kan enkelt avanmäla dig eller dina mejlkommunikationspreferenser med länkarna i mejlen vi skickar till dig i avsnittet Preferenser på ditt konto om du är inloggad eller genom att skicka ett e-postmeddelande till data@thinkspain.com från den e-postadress som ändringarna avser.

Vem delar vi dina uppgifter med?

Uppgifterna du tillhandahåller kommer inte att tillhandahållas till andra tredje parter om inte lagen eller en rättslig process kräver det eller för att kunna genomföra syftet för vilket de tillhandahölls.

För detta syfte, om uppgifterna du tillhandahöll tillhandahölls för att kontakta en tredje part t.ex. annonsören av en fastighet, listningen av ett ledigt jobb eller ett företag, kommer vi att tillhandahålla dessa uppgifter till den tredje parten så att de kan kontakta dig direkt.

Hur du åberopar dina dataskyddsrättigheter

För att utöva dina rättigheter, som t.ex. rätten till åtkomst, rättelse, radering, invändning, begränsning av överförbarhet av dina personuppgifter, skicka din skriftliga begäran till data@thinkspain.com eller via vanlig post till vårt registrerade kontor som anges ovan, och ange tydligt din önskan att åberopa dina rättigheter och inkludera följande:

  • Namn och efternamn på personen som gör begäran.
  • Kopia av nationellt ID-kort, pass, uppehållskort eller digital underskrift.
  • E-postadressen som användes när du tillhandahöll personuppgifterna.
  • Postadress och kontakttelefonnummer.

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst, vilket inte påverkar legaliteten i någon uppgiftsbehandling som utförs före dess återkallande.

Rätte till regressrätt kan åberopas via den spanska dataskyddsbyrån (www.agpd.es).

Cookies

När du surfar på thinkSPAINs webbplats, tillhandahåller du viss information på sidorna du besöker eller åtgärder du vidtar t.ex. sparar en sökning. För att få veta hur vi använder cookies, se vår cookiepolicy.

Länkar till andra webbplatser

Denna sekretesspolicy gäller endast för uppgifter som samlas in på thinkSPAIN. Om du skulle klicka på en länk som tar dig till en annan webbplats, måste du tänka på att du lämnar en vår webbplats och bör läsa sekretesspolicyn för den webbpltsen eftersom vi inte är ansvariga för sekretesspraxis på andra webbplatser.