1. thinkSPAIN
 2. Information
 3. Flytta till Spanien

Visum till Spanien: en omfattande guide

10 min läsning

 1. Visum till utomeuropeiska medborgare
 2. Visa för medborgare i länder utanför EU

På grund av sitt rika kulturarv, sin historia och sina underbara landskap drar Spanien till sig en stor mängd invandrare varje år. Ibland kan visum behövas för att resa in i landet, vilket beror på den inresandes medborgarskap och dennes syfte med spanienbesöket. Artikeln nedan handlar om olika slags visum som går att få i Spanien samt går in på vilka villkor som ska vara uppfyllda och vilka handlingar som behövs för att kunna söka.

Visum till utomeuropeiska medborgare

Medborgare i icke-europeiska länder kan eventuellt behöva visum för att få lov att resa in i Spanien. Vilket visum som krävs beror på anledningen till spanienbesöket samt på tiden den inresande planerar att stanna i landet. Nedan redogörs för de vanligaste visum som används av utomeuropeiska resenärer:

ansökningsformulär till Schengen-visum och en blyertspenna
Schengen-visum ger lov att vistas i 26 länder i upp till tre månader. Foto: Getty Images

1. Schengen-Visum

I och med ett Schengen-visum får visumhavaren resa inom 26 Schengen-länderna i upp till 90 dagar under en tidsperiod av 180 dagar. Detta passar resenärer, turister och affärsidkare som åker på kortare resor eller planerar att bedriva studier utomlands.

Grundläggande förutsättningar och krav:

 • ansökningsformulär: ett fullständigt ifyllt och signerat ansökningsformulär
 • pass: ett giltigt pass med minst två tomma sidor, som är giltigt i minst tre månader efter planerat utresedatum ur Schengen-området
 • foton: två nytagna foton i passformat.
 • resplan: utförligt beskriven resplan och bokad flygbiljett - tur och retur med uppgifter om flygnummer och in- och utresedatum.
 • bevis på ekonomisk försörjningskapacitet: uppgifter som bevisar att du förfogar över tillräckliga ekonomiska resurser, för att kunna försörja dig under hela besökstiden, exempelvis kontoutdrag och lönespecifikationer
 • reseförsäkring: giltig internationell sjukförsäkring med försäkringsskydd på minst 30 000 €.

2. Arbetsvisum

För att få lov att arbeta i Spanien i egenskap av icke EU-medborgare, måste man först ha en garanterad anställning i landet. Din potentiella arbetsgivare ansöker om arbetsvisum för dig genom att ansöka om ett arbetstillstånd i ditt namn.

Förutsättnignar och krav att uppfylla:

 • ifyllt ansökningsformulär
 • passfoton
 • giltigt pass
 • anställningsavtal från spansk arbetsgivare
 • beviljat arbetstillstånd från spanska myndigheter: som din framtida arbetsgivare ansökt om i Spanien. Din arbetsgivare måste bevisa att ingen spanjor eller annan EU-medborgare finns tillgänglig som kan ta anställningen i ditt ställe.
 • läkarbevis: ett hälsointyg, av vilket det framgår att du inte är drabbad av någon sjukdom, som kan ha allvarliga följder för befolkningens allmänhälsa.
 • brottsregisterutdrag: intyg som bevisar att du inte förbestraffats i något av de länder du varit bosatt i under de senaste fem åren.

3. Investerarvisum (gyllene visum)

Spanskt investerarvisum, känt även som “gyllene visum“ kan användas av icke EU-medborgare, som avser att vidta stora investeringar i landet, som fastighetsköp, investering i företagsverksamhet eller medverkan vid projekt inom offentlig sektor.

Förutsättningar:

 • ej EU-medborgare
 • har för tillfället ingen olovlig bosättning i Spanien
 • Investering: lägsta investering på 500 000 € i fastighet, 1 miljon € i aktier i spanska företag eller 2 miljoner € i spanska statslån vid sidan av övriga alternativ
 • sjukförsäkring: sökanden ska ha en giltig statlig eller privat sjukförsäkring hos ett erkänt spanskt försäkringsbolag.
 • ekonomiska resurser: bevis krävs på att sökanden förfogar över tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna försörja sig själv och sina anhöriga under vistelsen i Spanien
 • ingen brottsregisterregistrering: sökanden får inte vara förbestraffad varken i sitt hemland eller i Spanien

4. Non-Profit Visum

Spanskt Non-Profit Visum, även kallat spanskt pensionsvisum passar utmärkt till personer, även pensionärer med goda och regelbundna inkomster, som önskar bo i Spanien, utan att utöva någon förvärvsverksamhet. Här är du välkommen att läsa mer om Non-Profit Visum.

Förutsättningar:

 • bevis på ekonomisk försörjningskapacitet: det kan vara fråga om att bevisa inkomster som inte härrör från någon förvärvskälla (pensioner, aktieutdelningar osv.) eller innehav av tilltaget sparat kapital. Som lägsta årsinkomst gäller 28 800 € för en sökande och runt 7 200 € per familjemedlem.
 • privat sjukförsäkring: sökanden ska vara helförsäkrad med en privat sjukförsäkring genom ett försäkringsbolag registrerat i Spanien.
 • ingen förbestraffning: sökanden får inte vara förbestraffad varken i sitt hemland eller i Spanien
 • har för tillfället ingen olovlig bosättning i Spanien
 • bostadsintyg: det rör sig om handlingar som hyresavtal eller fastighetsägarens lagfart
ett Iberia-flygplan flyger på himmelen
ta reda på vilka slags visum det finns för den som vill besöka Spanien. Foto: Pixabay

5. Visum till digitala nomader

Detta visum kom till rätt nyligen genom initiativ från den spanska regeringen, som satsar på att locka till sig distansarbetare och frilansare. Inom ramen för detta initiativ får personer som inte är EU-medborgare lov att komma och bo och distansarbeta i Spanien gentemot företag och kunder som befinner sig utanför Spanien.

Förmåner:

 • fast-track-ansökan: ansökan handläggs express på endast 20 vardagar.
 • särskilda skatteförmåner: digitala nomader har rätt att åtnjuta särskilda skatteförmåner på grund av sitt visum och behöver bara betala ett schablonbelopp på 24 % av sina förvärvsinkomster upp till 600 000 €.
 • rätt till resor utan visum: visumhavare har lov att resa fritt inom Schengen-området.
 • förlänga visum: detta visum kan bli förlängt och gälla i ytterligare två år till.
 • Långtidsvistelse: visumhavare har lov att erhålla permanent uppehållstillstånd efter fem år som även inkluderar familjemedlemmar (maka/make och barn).

Krav som ställs:

 • anställningsförhållanden: sökandens företag ska befinna sig utanför Spanien och eventuella inkomster från Spanien eller från spanska företag får inte överstiga 20 % av de totala inkomsterna
 • dokumenterat distansarbete: dokumenterad anställning under minst tre månader hos ett företag som varit aktivt under minst ett år och intyg från det ifrågavarande företaget att du har lov till att bedriva distansarbete inom din yrkesroll.
 • yrkeserfarenhet/utbildning: minst tre års yrkeserfarenhet eller utbildning (Graduate eller Postgraduate) vid ett erkänt universitet eller Business School.
 • ingen brottsregisterregistrering: den sökande ska bevisa att han eller hon inte förbestraffats under de två sista åren.
 • sjukförsäkring: den sökande ska ha slutit en heltäckande privat sjukförsäkring som gäller i hela Spanien
 • inkomstintyg: dokumenterad inkomst eller solvensintyg i förhållande till spansk minimiinkomst och den huvudsakliga sökandes bankkontobesparingar på minst 30 000 €

Dessa visum-initiativ medför åtskilliga förmåner till digitala nomader som önskar bosätta sig i Spanien. Kraven kan dock eventuellt komma att ändras med tiden.

Därför bör man kontakta en expert inom spansk immigrationsrätt eller vända sig direkt till spanska ambassaden.

6. Entreprenörsvisum

Spanskt visum till entreprenörer. Delar av den spanska lagen om företagare, som trädde i kraft år 2013, riktar sig till utländska företagare som planerar att genomdriva innovativa projekt på spansk mark. Detta visum ger inte bara innehavaren rätt att bo i Spanien, utan innebär även ett förenklat visumansökningsförfarande. Visumet är till för företagare, som planerar att genomföra innovativa projekt, start-ups och initiativ som gynnar Spanien och ger intressanta, ekonomiska och sociala förmåner. För att projektet ska anses värt att stödjas, ska det vara innovativt samt bygga på en realistisk affärsplan. Bedömningen sker utifrån initiativets potential att leda till nya arbetsplatser, utifrån vilken bransch som berörs utifrån samt vilket bidrag som kan förväntas av initiativet vad gäller spanskt ekonomiskt liv i sin helhet.

Villkor och krav:

 • den sökande ska vara medborgare i en stat som inte är en EU-stat.
 • affärsplan: en utförlig affärsplan ska lämnas in som anger vilket företag som ska grundas i Spanien Till affärsplanen ska en marknadsanalys bifogas samt uppgifter om föreslagna affärsstrategier och bidrag till spansk ekonomi
 • genomförandeutvärdering: det krävs en utvärdering av projektets genomförandemöjligheter. I denna projektutvärdering ska vinst- och förlustperspektiv redovisas och projektets genomförandepotential förklaras.
 • ekonomiska resurser: ett intyg ska lämnas in som dokumenterar att man förfogar över tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna försörja sig under minst ett år
 • brottsregister: sökanden får inte vara förbestraffad enligt något brottsregister i Spanien eller i något annat land, där sökanden bott under de senaste fem åren
 • giltighetstid för visum: ett entreprenörsvisum gäller i ett år och därefter ansöks om förlängning årsvis
 • uppehållstillstånd: när sökanden vistats lovligt i Spanien i ett års tid går det att ansöka om ett tvåårigt uppehållstillstånd för entreprenörer. Ett sådant visum öppnar också upp till en permanent bosättning och sedermera till ett spanskt medborgaskap
 • familjeanhöriga: enligt bestämmelser som gäller för entreprenörsvisum får nära familj som make/maka och underåriga barn registrera sig tillsammans med entreprenören

Det är bra att ha i åtanke att regeringen visserligen avser att främja företagande och entreprenörskap genom detta visum. Ändå är ansökningsförfarandet inte sällan krångligt och besvärligt Det är tillrådligt att ta professionell hjälp för att ansöka om dylika visum.

ansökningsformulär med beviljat visum
försäkra dig om att du har införskaffat alla handlingar som behövs för att ansöka om ditt visum. Foto: Canva

7. Visum till familjeåterförening

Visum till familjeåterförening i Spanien berättigar medborgare i utländska stater, som bor lovligt i Spanien sedan över ett år att hämta sina familjemedlemmar.

Huvudsakliga aspekter på detta visum:

 • detta visum gör att icke-spanjorer som bor i Spanien får hämta hit sina anhöriga från annat land och ge dom uppehålls- och arbetstillstånd här.
 • detta gäller inte för dem som fått sitt första uppehållstillstånd. Först när detta förnyats efter att man redan bott ett år i Spanien och bor lovligt ett till år i landet.

Personer som är berättigade till at ansöka om familjeåterförening:

 • föräldrar (om sökanden har ett långfristigt uppehållstillstånd dvs bor i Spanien sedan minst fem år tillbaka och föräldrarna är över 65 år).
 • maka/make eller levnadspartner
 • föräldrar till maka/make/levnadspartner (svärföräldrar).
 • son eller dotter förutsatt att de är under arton år (eller har rätt till underhåll och inte kan försörja sig själva).

Villkor och förutsättningar:

 • familjerelation: sökanden ska lämna in ett intyg på att en familjerelation föreligger gentemot den bosatte i Spanien. Detta utgör ett väsentligt villkor när krav ställs på födelseattest och äktenskapsintyg
 • bosättningsbevis: spansk bosättningen ska dokumenteras med bevis om att sökanden vistats i Spanien oavbrutet och lovligt under ett år samt förfogar över ett uppehållstillstånd som gäller minst ett ytterligare år.
 • lämplig bostad: bevis på att lämplig bostad existerar där familjen kan bo i Spanien
 • ekonomiskt stöd: dokumenterade ekonomiska resurser som räcker för att försörja familjen, utan att behöva erhålla spanska socialbidrag
 • icke-spanjorens medborgarskap: icke-europeiska personer som är bosatta i Spanien och som lovligt uppehållit sig i landet i över ett år.
 • bevis från brottsregister att man inte förbestraffats
 • privat sjukförsäkring: omfattande sjukförsäkring för de invandrade familjemedlemmarna

Förfarandet kan variera. Av detta skäl är det tillrådligt att anlita jurister och yrkeskunniga, som är väl insatta i gällande bestämmelser och krav som ställs och som kan guida dig genom hela ansökningsprocessen.

8. Studentvisum

Medborgare i andra stater utanför EU som planerar att studera i Spanien under en längre tid än tre månader, ska förfoga över ett studentvisum. Detta visum går att förlänga inom Spanien och berättigar under vissa omständigheter studenter att inneha deltidsjobb.

Villkor och förutsättningar:

 • ifyllt ansökningsformulär
 • passfoton
 • giltigt pass
 • antagningsbesked: ett officiellt intyg från spansk institution som bekräftar din antagning med bifogade uppgifter om kursens varaktighet och kursplan.
 • bevis om ekonomiskt oberoende: dokumenterade ekonomiska försörjningsmedel som räcker till hela kursen
 • läkarintyg: intyg från din läkare att du inte lider av någon sjukdom som kan leda till allvarliga konsekvenser för allmän folkhälsa.
 • privat sjukförsäkring: heltäckande privat sjukförsäkring genom ett spanskregistrerat försäkringsbolag.
 • utdrag ur brottsregistret: officiellt intyg att du inte har förbestraffats.

9. Working-Holiday-visum (fri rörlighet för ungdomar)

Detta spanska Working-Holiday-visum, även känt som ”ungdomsvisum”, berättigar unga människor från vissa specifika länder att bo, arbeta och företa resor i Spanien under en viss tid, vanligtvis ett år. Detta program är till för medborgare från Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland och Sydkorea. Det är till för ungdomar mellan 18 och 35 år. Den övre åldersgränsen som gäller är dock olika i olika länder.

Villkor och förutsättningar:

 • giltigt pass
 • bevis om ekonomiska försörjningsresurser som räcker till vistelsen
 • sjukförsäkring: sökanden ska vara täckt av en sjukförsäkring som ger försäkringsskydd i Spanien
 • Inte förbestraffad enligt brottsregistret
 • ålder och stadsmedborgarskap: de sökande är vanligtvis mellan 18 och 30 år gamla och medborgare i ett land som har ett bilateralt avtal med Spanien om fri rörlighet för ungdomar
 • inga anhöriga: enskilda individer får inte åtföljas av sina anhöriga
 • hemresebiljett: de ansökande ska ha inköpt en hemresebiljett alternativt förfoga över tillräckliga ekonomiska medel för att kunna köpa en hemresa

Detta visum ger unga människor möjlighet att bo i Spanien, förbättra sina språkkunskaper och lära känna spansk kultur emedan de arbetar i landet.

Även i detta sammanhang bör man ha i åtanke att krav och ansökningsförfarandet kan variera beroende på sökandens medborgarskap. Av denna anledning rekommenderas det att man inhämtar mer exakta upplysningar på den spanska ambassaden eller på konsulatet.

den europeiska flaggan fladdrar i vinden
rörelsefrihet inom EU. Foto: Unsplash

Visa för medborgare i länder utanför EU

Medborgare från den Europeiska unionen (EU), från det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz har rätt till fri rörlighet inom EU, vilket innebär att de i vanliga fall inte behöver visum för att resa in i Spanien. Om de dock vistas i över tre månader i Spanien gäller särskilda bestämmelser.

1. Intyg om stadshusinskrivning

EU-medborgare som planerar att vistas i landet längre än tre månader, behöver ett intyg om stadshusinskrivning. Detta intyg utgör ett bevis för att medborgaren är berättigat att stanna i Spanien i över tre månader.

Villkor:

 • giltigt pass eller ID-handling
 • anställningsbevis eller dokumenterade ekonomiska försörjningsmedel
 • intyg om lagstadgad eller privat sjukförsäkring

2. Uppehållstillstånd till familjemedlemmar

Familjemedlemmar från EU-, och EES-länderna samt schweiziska statsmedborgare har rätt att vistas och bo i Spanien. Men det krävs ett uppehållstillstånd till deras familjemedlemmar, om de vistas i över tre månader i landet.

Villkor:

 • giltigt pass
 • familjeintyg
 • bevis på tillräckliga ekonomiska försörjningsresurser till vistelsen
 • intyg på den EU-medborgares statshusinskrivning, som berättigar familjemedlemmen till visum

Denna guide åskådliggör olika slags visa som kan sökas. Krav och förutsättningar kan komma att variera. Därför är bästa rådet att man vänder sig till närmaste spanska konsulat eller ambassad, så att man få exakta samt uppdaterade uppgifter. För att erhålla visum vänder du dig helst till närmaste spanska konsulat eller ambassad i ditt bosättningsland. Ofta publicerar spanska konsulat och ambassader upplysningar och anvisningar om hur man söker visum på sina hemsidor. Ansökningsproceduren är ibland tidskrävande. Det är därför bra om man sätter i gång med förberedelserna i god tid före avresedatum. Om man gör det är visumansökan det enda som står mellan dig och flytten till det underbara Spanien.

Inled ditt reseäventyr och få ta del av det sprudlande spanska livet genom att välja ut rätt ort där du vill slå dig ner. Oavsett om du föredrar en lägenhet i den pulserande kosmopolitiska staden eller en strandnära villa, så myllrar det av sagolika bostäder att välja bland. Informera dig om möjligheterna som står till buds och låt dig förtrollas av det vackra spanska landet!

Uppgifterna i den här artikeln är endast avsedd som allmän information och vägledning. Syftet med våra artiklar är att fördjupa dina insikter om den spanska fastighetsmarknaden, inte att tillhandahålla yrkesmässig juridisk, skattespecifik eller ekonomisk rådgivning. För specialiserad vägledning bör du kontakta yrkesrådgivare. thinkSPAIN strävar efter att tillhandahålla korrekta uppgifter, men vi kan inte garantera att informationen som vi lämnar är fullständig eller helt uppdaterad. Beslut baserade på våra artiklar sker på egen risk. thinkSPAIN påtar sig inget ansvar för eventuella åtgärder som vidtas, ej heller för eventuella fel och förbiseenden.

Se även

Dela den här artikeln

Relaterade artiklar

 1. thinkSPAIN
 2. Information
 3. Flytta till Spanien
 4. Visum till Spanien: en omfattande guide